Kapten Thybäck

THEODORA

I dag seglade jag ut ifrån Grisslehamn mot ett öppet hav som var alldeles spegelblankt, målet för dagen var Ösaternäs på Rådmansö, närmare bestämt den unika oasen Strömsborg, där mina vänner Tobbe, Thomas och Olle dragit sina strån till stacken för att upprusta detta paradis, för närmare information se www.stromsborg.nu
J
ag ligger nu förtöljd vid den gamla ångbåtsbryggan där det är skvalpigt men tryggt, i morron finns en tanke om att angöra Sandhamn, där båtfolket ska få skåde en havets Lamborghini.

13. maj, 2022