Kapten Thybäck

THEODORA

Som det ser ut just nu kommer våra kommersiella seglingsveckor att ta ett sabbatsår, denna sommar kommer vår nyanskaffade segelbåt (Wasa 55) endast att nyttjas för privat bruk, vilket i sig inte utesluter att ”släkt och vänner” mönstrar på och gör oss sällskap på böljan blå.

Tilläggas bör att innan båten kommer på plats på Halki, finns det möjlighet att mönstra på som ”matros” på en delsträcka längs den Kroatiska kusten via Albanien, Korfu, Korintkanalen och vidare mot Halki.

Som sagt, vill du mönstra  på en vecka eller fler i tidsspannet från slutet av April fram mot mitten av Maj, är det bara att höra av sig.

28. feb, 2020