Kapten Thybäck

THEODORA

Efter drygt 20 års arbete med personal- och organisationsrelaterade frågor inom den offentliga förvaltningen, arbetar jag nu vidare med dessa frågor på konsultativ basis.
Den kompetens som jag kan erbjuda rör sig inom områdena ledarskap, kommunikation, arbetsrätt och arbetsmiljö, i det senare fallet har jag min styrka inom den psykiska- sociala och organisatoriska dimensionen av arbetsmiljöområdet.

´´`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸ ><((((º>

Med anledning av att jag under de senaste åren kommit att engagera mig i frågor gällande mobbning och kränkande särbehandling, finns det möjlighet att anlita mig som ”faktagranskare” när det finns behov av att utreda potentiellt riskscenario i organisationen. 

10. dec, 2014