Kapten Thybäck

THEODORA

Avsikten med våra påskveckor i Grekland handlade dels om att fira påsken på Grekiskt vis, men också att planera och skapa nätverk runt våra temaveckor på den lilla ön Chalki.
När vi nu befinner oss i luftrummet på väg hem till vårt avlånga fosterland, kan vi konstatera att detta med att skapa nätverk varit en i det närmaste magisk upplevelse. På alla tänkbara och otänkbara platser har vi av outgrundliga anledningar mött människor som delar våra visioner och vårt sätt att tänka.
På grund av alla dessa magiska möten har vi bland annat numera inte endast tillgång till ett vackert stenhus på Chalki, dessutom har vi ett samarbetsavtal med ägaren till ett slottsliknande hus i en grönskande dalsänka mitt på Rhodos.
Husets ägare – Pethros – är just nu fullt upptagen med att renovera huset och att starta upp sina odlingar, tanken är att framöver kunna erbjuda människor en tids vistelse av terapeutisk art, vilket i sin tur handlar om att denna blomstrande dal, med dess friska luft, giftfria grödor och färska kryddor kombinerat med en vilsam stillhet, kreativt skapande och konstruktiva samtal i dialogens form – skapar goda förutsättningar för människors mentala, fysiska och själsliga hälsa och utveckling.
Tilläggas bör att Pethrus redan nu är öppen för att människor över tid vistas på farmen under själva uppbyggnadsarbetet, då det kreativa skapandet handlar om att vara med om att på ett praktiskt plan omsätta visionerna i den vardagliga verkligheten. (Om någon undrar vad dessa visioner handlar om har jag försökt att säga någonting om detta i min bok; ”Om konsten att leva”, boken finns under fliken ”tema” på min hemsida.) 

26. apr, 2014