THEODORA

På bilden ser vi tydligt skillnaden i vindförhållanden.